Knowlaxy е безплатна платформа, където всеки може да се учи, преподава и подкрепя безплатно образование. Това е стартъп, който има за цел да изгради най-голямата безплатна образователна платформа, управлявана от потребители, където учителите и менторите да могат да изграждат карти на знанието, а техните ученици да се включат в процеса на изграждане на съдържание и да участват в състезания. Тази платформа създава перфектната среда за ученици и хора, които имат желание да учат им им дава достъп до революционен метод за достъп до синтезирано поднесена информация на конкретни теми.

Knowlaxy - революционна платформа за безплатно образование

Knowlaxy е безплатна платформа, където всеки може да се учи, преподава и подкрепя безплатно образование. Това е стартъп, който има за цел да изгради най-голямата безплатна образователна платформа, управлявана от потребители, където учителите и менторите да могат да изграждат карти на знанието, а техните ученици да се включат в процеса на изграждане на съдържание и да участват в състезания. Тази платформа създава перфектната среда за ученици и хора, които имат желание да учат им им дава достъп до революционен метод за достъп до синтезирано поднесена информация на конкретни теми.