БЪДИ ПРОМЯНАТА! е част от житейската мисия на Ади и Милен Цанови. В борбата си срещу рака и стремежа да подтикнат хората към пробуждане за по-добър живот, те издават 3 книги свързани с борбата с рака и диабета и дават насоки за по-здравословен начин на живот от първа ръка.

БЪДИ ПРОМЯНАТА! - Здравословен начин на живот

БЪДИ ПРОМЯНАТА! е част от житейската мисия на Ади и Милен Цанови. В борбата си срещу рака и стремежа да подтикнат хората към пробуждане за по-добър живот, те издават 3 книги свързани с борбата с рака и диабета и дават насоки за по-здравословен начин на живот от първа ръка.